E-mail ons
Laagspanningsspanningsbeveiligingen

Technische terminologie in IEC61643-normen-1

2 1 Technische Term

2 1 1 Lightning elektromagnetische impuls (LEMP)

Het is een bron van interferentie Verwijst naar het effect dat wordt veroorzaakt door bliksem die rechtstreeks het bliksembeveiligingsapparaat van een gebouw of in de buurt van het gebouw raakt De overgrote meerderheid zijn interferenties door verbindingsgeleiders, zoals bliksemstroom of een deel van bliksemstroom, de stijging van het potentieel van het apparaat getroffen door bliksem, en elektromagnetische interferentie

Opmerking: De bliksem elektromagnetische puls is een soort sterke interferentie, die storing of zelfs schade aan de elektrische en elektronische systemen in het gebouw kan veroorzaken De elektromagnetische interferentie is hoofdzakelijk het magnetische veldeffect en de geïnduceerde spanning en stroom in de lus

2 1 2 bliksempiek op inkomende diensten

Door het effect van bliksem op bovenleidingen of metalen pijpleidingen kunnen bliksemgolven het huis binnendringen langs deze pijpleidingen, waardoor persoonlijke veiligheid in gevaar komt of apparatuur beschadigd raakt

2 1 3 Back-stroke

De potentiële stijging veroorzaakt door de bliksemstroom die door de overspanningsbescherming stroomt tegen bliksem veroorzaakt de ontlading of storing van andere metalen onderdelen, apparatuur en leidingen

2 1 4 schakelende overspanning

Transiente overspanning veroorzaakt door interne werking, storingen, enz van het elektriciteitsnet

2 1 5 informatiesysteem

Een verzamelterm voor vele soorten elektronische apparaten in een gebouw, waaronder computers, communicatieapparatuur en besturingsapparaten

2 1 6 elektronisch systeem

Een verzamelterm voor informatiesystemen en machtselektronische systemen

2 1 7 Bliksembeschermingssysteem LPS

De som van luchtafsluitingsapparaten, omlaag geleiders, aardingsapparaten, overspanningsbeveiligingen en andere verbindingsgeleiders

Opmerking: In het derde hoofdstuk van GB 50057-94 (2000-editie) worden luchtafsluitingsapparaten, omlaag geleiders, aardingsapparaten en sommige maatregelen tegen indringing van bliksemgolven en blikseminductie bliksembeschermingsmaatregelen genoemd en zijn onderverdeeld in drie categorieën Hoofdstuk 4 bliksembeveiligingsapparaten omvatten alleen bliksemreceptoren, omlaag geleiders en aardingsapparaten Deze term verwijst naar

Sinds aanhangsel 8 van deze norm zijn overspanningsbeveiligingen ook opgenomen in bliksembeveiligingsapparaten

2 1 8 bliksembeschermingszone LPZ

Gebieden waar de elektromagnetische omgeving van bliksemslagen moet worden geregeld en/of gecontroleerd

Opmerking: Volgens de verschillende niveaus van bliksem elektromagnetische puls, is de te beschermen ruimte verdeeld in verschillende bliksembeschermingszones, gekenmerkt door de significante veranderingen in de bliksem elektromagnetische omgeving (bliksemstroom, bliksem elektromagnetisch veld), en elke zone wordt gekalibreerd als LZOA, LZOB, LPZ B 1 zone en volgende gebieden (LPZ2, enz ) Over het algemeen geldt: hoe groter de gebiedscode, hoe zwakker de elektromagnetische omgeving In:

LPZ0A is een directe bliksem niet-beschermingszone, kunnen allerlei voorwerpen in dit gebied worden getroffen door bliksem, elektromagnetische

  Het veld is niet verzwakt en behoort tot een volledig blootgesteld onbeschermd gebied

  LPZ0B is een directe bliksembeschermingszone Verschillende objecten in dit gebied worden zelden getroffen door bliksem Elektromagnetische B

  Het veld is nog steeds niet verzwakt en behoort tot een blootgestelde directe mijnversterkingszone

LPZ01 is de eerste bliksemwerende beschermingszone Verschillende objecten in dit gebied kunnen niet direct door bliksem worden geraakt

Het LPZ0B gebied is klein en afgeschermd door gebouwen, en het elektromagnetische veld in dit gebied wordt aanvankelijk afgezwakt B

  LPZ2 is de tweede bliksemwerende beschermingszone Natuurlijk kunnen allerlei voorwerpen in dit gebied niet direct door bliksem worden geraakt

Met verdere reductie en andere afschermingsmaatregelen wordt het elektromagnetische veld in dit gebied verder verzwakt

  U kunt ook een meer geavanceerde bliksemafschermingsbeschermingszone instellen LPZ3 ‥‥ etc

2 1 9

Afzonderlijke apparaten en verschillende geleidende objecten worden verbonden met equipotentiale verbindingsgeleiders of overspanningsbeveiligingen om het potentiële verschil tussen hen veroorzaakt door bliksemstroom te verminderen

Opmerking: De overspanningsbeveiliging wordt alleen een maat voor equipotentiale verbinding onder donder en bliksem

2 1 1 0 Overspanningsbeveiliging

Een apparaat dat wordt gebruikt om transiente stromen te verdelen en transiente spanningen te beperken Het bevat ten minste één niet-lineair beschermingselement

Noot:" Overspanningsbeschermer" is een standaardterm in mijn land In sommige documenten wordt het ook overspanningsbescherming, overspanningsbescherming, bliksembeschermingsapparaat,

genoemd Dit zijn niet-Chinese standaardtermen Of de overspanningsbeveiliging, die voornamelijk wordt gebruikt om de gelijktijdige bliksemstroom of een deel ervan te ontladen, een" bliksemafleider" is nog in studie

2 1 1 1 voltage switching type SPD

Wanneer er geen piek is, heeft het een hoge impedantie, en wanneer er een piekspanning is, kan het onmiddellijk worden omgezet in een lage impedantie SPD De veelgebruikte componenten omvatten ontladingskloof, gasontladingsbuis, thyristor (silicium gecontroleerde gelijkrichter) en triac Dit type SPD wordt soms genoemd" koevoet SPD"

2 1 1 2 Voltage limiting type SPD voltage limiting type SPD

Het heeft een hoge impedantie wanneer er geen piek is, maar de impedantie ervan neemt voortdurend af naarmate de piekstroom en spanning toenemen

De veelgebruikte componenten zijn: varistors van metaaloxide en voorbijgaande onderdrukkingsdiodes Dit type SPD wordt soms genoemd" vastgeklemde SPD"

2 1 1 3 Combinatie SPD-combinatie SPD

Een SPD bestaande uit spanningsschakelelementen en spanningsbegrenzende elementen Volgens de toegepaste spanning en stroom, kan het de kenmerken van het type spanningsschakelaar of het type spanningslimiet of beide tonen

2 1 1 4 Metaaloxide varistor (MOV) metaaloxide varistor

Niet-lineaire weerstandselementen met grote capaciteit gemaakt van verschillende metaaloxide formuleringen worden vaak gebruikt als beschermingselementen voor spanningsbeperkte SPD's

2 1 1 5 ontkoppeling

Om de SPD-inter-stage coördinatie te realiseren, gebruiken de circuitcomponenten die in serie tussen de fasen moeten worden aangesloten over het algemeen inductieve componenten in de stroomoverspanningsbeveiliging

2 1 1 6 configuratie van stadia en locatie van SPD

Bepaling van het aantal SPD niveaus en de locatie van elk niveau van SPD in een overspanningsbeveiligingsschema

2 1 1 7 overspanningsenergie weerstaat capaciteit

De maximale impactenergie of stroom die de SPD kan weerstaan

Opmerking: De huidige capaciteit moet worden gekenmerkt door energiewaarde, maar voor het gemak in de techniek, kan het worden gekenmerkt door de piekwaarde van impulsstroom met gespecificeerde golfvorm en gespecificeerd aantal keren

Over het algemeen wordt de SPD van type I-test uitgedrukt als Imp, de SPD van type II-test wordt uitgedrukt als Imax en de SPD van type III-test wordt uitgedrukt als Uoc of Imax

(Uoc/Imax=2 Ω )

2 1 1 8 modi van bescherming

De vermogensSPD module kan worden aangesloten tussen de faselijn aan de faselijn, de faselijn aan de grond, de faselijn aan de neutrale lijn, de neutrale lijn aan de grond en diverse combinaties Deze verbindingsmethoden worden beschermde modi genoemd

Opmerking: De algemeen gebruikte beschermingsmodi zijn: grondbeschermingsmodus (of gemeenschappelijke modus) – de module is verbonden tussen de faselijn en de grond, de neutrale lijn en de grond; de volledige beschermingsmodus – de module is verbonden tussen de faselijn en de aarde, de neutrale lijn en de aarde; Tussen de grond en tussen de faselijn en de neutrale lijn; & quot; 3+1" Mode-de module is aangesloten op de faselijn en de neutrale lijn

Tussen de middellijn en de aardlijn De grondbeschermingsmodus wordt ook wel de gemeenschappelijke modus genoemd De SPD module is verbonden tussen de faselijn en de neutrale lijn in een differentiële modus

2 1 1 9 Maximale ononderbroken bedrijfsspanning Uc maximale ononderbroken bedrijfsspanning Uc

De maximale root-gemiddelde vierkante spanning of gelijkspanning die continu op de SPD mag worden toegepast Deze waarde is de nominale spanning van de SPD

Opmerking: De maximale continue bedrijfsspanning Uc is van groot belang voor de spanningsbeperkte SPD Overschrijding van Uc zal ervoor zorgen dat de SPD oververhit raakt, veroudering versnelt of zelfs schade oploopt


Gerelateerd nieuws

Gerelateerde Techwin producten

contact
Neem contact met ons op
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept